Декларация за поверителност

Личните данни, които skoda-chasti.shop получава при регистрацията, ще бъдат използвани единствено за обслужване на потребителите – приемане и изпълнение на поръчки, доставяне на информация под формата на информационен бюлетин и връзка с потребителите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката  гарантира, че въпросните данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните, освен в случаите предвидени в действащото законодателство.

Потребителите, абонирани за информационния ни бюлетин, могат да прекратят абонамента си по всяко време. Потребителският акаунт на конкретен потребител може да бъде изтрит от базата данни на skoda-chasti.shop, заедно с прилежащите към него данни, по всяко време при желание от страна на потребителя.

Какви лични данни събира и съхранява skoda-chasti.shop?

В регистъра воден за клиентите на skoda-chasti.shop могат да се поддържат следните видове данни:

  • Име
  • Фамилия
  • Електронна поща
  • Телефон
  • Адрес

Съгласно  текущо провежданата политика, skoda-chasti.shop събира за своите клиенти само критично необходимата информация за доставка – имена, адрес и телефон.

В какви случаи, как и от кого могат да бъдат използвани личните ми данни?
Достъп до събираните лични данни на клиентите на skoda-chasti.shop имат само служителите обработващи поръчки, както счетоводния отдел , доколкото това е необходимо за нормалното осчетоводяване на продажбите на фирмата.Извън регламентираните по-горе служители на фирмата, лични данни могат да бъдат предоставяни и на държавни служби или институции, но само в предвидените от закона случай.

За повече информация можете да прочетете публикуваната "ПОЛИТИКА ЗА РАБОТАТА С ЛИЧНИ ДАННИ"

С цел правилното функциониране на програма Коректен магазин  след направените тук покупки имейлът на клиента както и имената на закупените стоки ще бъдат предоставени на skoda-chasti.shop. Така предоставените данни служат за събиране и публикуване на клиентски отзиви. Личните данни получени по този начин се обработват съгласно декларацията за конфиденциалност на skoda-chasti.shop

Декларацията за конфиденциалност на skoda-chasti.shop

 

Как и къде се съхраняват личните ми данни?
Регистърът воден за клиентите на skoda-chasti.shop се съхранява на технически носител по установен ред за достъп, съхранение и защита.

За повече информация можете да прочетете публикуваната Политика за работа с лични данни